Skip to main content

Minősítési Feltételek a Minősített Szállítói Adatbázisban való részvételhez

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag az összes feltétel egyidejű teljesítése esetén kerülhet a minősített szállítók közé a regisztrációt kezdeményező vállalkozás.

Az összes feltétel vállalása kötelező.

 • a kínált termékportfólióban a magyar termékek aránya legalább 50%
 • A kínált termék származási országa az Európai Gazdasági Térség tagállama, vagy a határon túli gazdaságfejlesztési programok által érintett ország (nem EGT tagként Szerbia és Ukrajna)
 • tulajdonosi szerkezete átlátható
 • tevékenységi köre a 1893/2006/EK rendelet szerint bejelentett és nyilvántartott és a magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozások esetén a NAV adatbázisából lekérdezhető és TEÁOR/NACE REV 2. tevékenységi köre alapján jogosult árajánlat és számlakibocsátásra az adatbázisban szereplő eszközöket illetően.
 • legalább 5 lezárt üzleti évvel rendelkezik
 • az utolsó lezárt üzleti évének az átlagos statisztikai állományi létszáma eléri a minimum 5 főt.
 • a regisztrált vállalkozás utolsó lezárt üzleti évének nettó árbevétele legalább 100 millió Ft. (illetve legalább 100 millió Ft-nak megfelelő EURO összeg mérlegfordulónapi EKB árfolyamon számítva)
 • az utolsó három lezárt év adózás előtti eredménye maximum egy esetben volt negatív a vállalkozás anyavállalatánál vagy megjelölt fióktelepén
 • a gazdaságfejlesztési programok által lefedett területen székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezik. (Magyarország és a vele határos országok, kivéve Ausztria) 
 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének
 • a kínált termékek/szolgáltatások megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azon országok jogszabályainak, szabványainak, környezetvédelmi előírásoknak, melyekbe a terméket szállítja.
 • a kínált termékkel/szolgáltatással összefüggő feladatok teljesítéséhez legalább 1 fő rendelkezik igazolható szakmai kompetenciákkal
 • a kínált termékek/szolgáltatások kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősül, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
 • "de minimis" támogatásban részesülhet és vállalja, hogy a támogatáshoz kapcsolódó bejelentést az illetékes hatóságok fele megteszi.
 • működő honlap

A fentiekről a regisztrációs folyamat részeként a profiladatok véglegesítésekor elektronikusan is nyilatkozik a vállalkozás.